Welkom in de Bezield Geld Community!

Wat als we geld een nieuwe plek geven in ons leven? Dat we van overleven gaan naar bezield leven. Dat we de waarde van elkaars diepste essentie erkennen, en bekrachtigen met kloppende uitwisselingen, om zo een gezonde wereld achter te laten voor onze kinderen, en de generaties daarna?

Waarom bezield geld?

De kern waarvoor we staan, ons medicijn voor een betere wereld

Visie Nieuwe Aarde

De droom waar we naar toe bewegen, onze visie aan de wereld van morgen

De Movement

Het plan achter de droom, een beweging laten ontstaan van liefde

Waarom bezield geld?

Veel mensen vragen aan ons, waarom bezield geld? Waarom krijgt geld zo’n prominente plek terwijl jullie met zulke mooie wereld veranderende initiatieven bezig zijn? Deze vraag brengt ons altijd weer in contact met de kern, waarom wij gekozen hebben voor de term bezield geld.

Ergens behoort geld niet zo’n belangrijke rol in het leven te hebben, het is slechts een middel voor waarde uitwisseling, maar de realiteit van nu is helaas anders. Geld heeft een prominente plek in ons leven en bepaald in vele gevallen wat we wel en niet kunnen. Veel draait om geld, of we het nou willen of niet. En in plaats van ertegen strijden of dat principe te omzeilen, gebruiken wij geld juist als katalysator voor de verandering die wij teweeg willen brengen in ons leven en in de wereld. Wat we vaak merken in gesprekken is dat geld veel bij mensen oproept. Er komt dan veel pijn boven met dit onderwerp. Op geld projecteren we veel van onze pijn en wonden, het is soms echt het afvoerputje. Als we mensen de vraag stellen, wat roept geld bij jou op, komen er tal van verschillende termen en gevoelens naar boven.

Geld, is niet alleen een ruilmiddel, het is een energievorm, die we constant met elkaar uitwisselen. Geld brengt ons in verbinding met elkaar en onszelf, zowel positief als negatief. Het is zelfs zo dat bijna alles met elkaar in contact staat via geld. Denk aan; regeringen, coöperaties, bedrijven, gezinnen, samenwerkingen noem maar op. Daarom vinden wij het interessant, om deze verbinding en uitwisseling te optimaliseren en bepaalde wetten toe te voegen aan deze uitwisseling, zodat de overdrachten steeds liefdevoller en schoner zijn. Zo lift langzaam het collectieve bewustzijn van geld omhoog, wat door trilt naar alle lagen. En wordt geld het middel, de bouwsteen naar een betere wereld.

De pijn rondom ontzield geld

 • Heb jij het gevoel dat er veel energie verloren gaat aan betekenisloze dingen?
 • Word je geleefd en is er weinig ruimte voor wat echt belangrijk voor je is?
 • Voel jij je beperkt in je bewegingsruimte om te gewoon te kunnen leven en je dromen te volgen?
 • Zit je gevoelsmatig vast in een beperkend systeem waarin je geen mogelijke uitweg ziet?
 • Word je gefrustreerd door de oneerlijke verdeling rondom het macht- en geldstelsel?
 • Geef je veel van je zelf zonder dat de stroom die naar je terug komt daarmee volledig gedekt wordt?

Verlang jij ook naar:

 • Geld verdienen en doen wat je blij maakt samen komt;
 • Dat wat je doet gezien en gewaardeerd wordt;
 • Dat werk weer betekenis krijgt voor de samenleving;
 • Geld voor ons gaat werken in plaats van tegen ons;
 • Je de ruimte krijgt om werkelijk van betekenis te kunnen zijn;
 • Je puur door te zijn je in je basisbehoeftes wordt voorzien;

Visie van de Nieuwe aarde

We hebben het vaak over de nieuwe aarde, maar wat is dat de nieuwe aarde? Er is toch maar één aarde, zeggen veel mensen dan. Wij geloven dat de nieuwe aarde rust en wordt gebouwd op het fundament van de oude aarde, dat het een bewustzijnsverandering is waar de aarde en haar bewoners doorheen gaan.
Hieronder beschrijven we onze visie…
.

De Nieuwe aarde

De nieuwe aarde is een wereld waarin we samenleven in harmonie met elkaar en natuur. Iedereen is van gelijkwaardige betekenis, en staat op zijn eigen plek, draagt zichzelf, maar werkt vanuit autonomie ook weer samen. Niet omdat het moet vanuit druk of overleving, maar vanuit vreugde, zin en bezieling. Alle samenwerkingen en creaties ontstaan vanuit het vonkje en de kleur van ieders essentie. Alle vormen, structuren, producten en diensten bestaan hierdoor uit een warme verbinding, en alle betrokkenen leveren vanuit vrije wil hun unieke bijdrage, zodat de warmte en bezieling in alle creaties aanwezig is. 

We bieden geen strijd tegen bestaande patronen of structuren, maar sluiten alles in en nemen ook op collectief en voorouderlijk niveau verantwoordelijkheid, zodat we alles wat blokkeert niet afstoten maar juist integreren zodat het kan mee transformeren. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen keuzes, en ervaart daarin zonder oordeel de gevolgen.

Het is geen kant kiezen in de polariteit, maar juist beide kanten eren en ontvangen zodat er een brug ontstaat tussen verschillende mensen, meningen, volkeren, visies, religies etc. Daar in het midden van de uitersten, daar vind je jouw eigen plek, die bijdraagt aan het geheel.

Omdat er geen concurrentie is, is er ook geen manipulatie en macht, en kunnen we ten alle tijden keuzes maken voor ons welzijn, die van de natuur en rekening houden met de generaties na ons. Er ontstaat een ruimte voor innovatieve en duurzame ideeën en creaties, die niet schadelijk zijn voor moeder aarde. Zo, bloesemt de natuur op en leven we steeds meer samen. Technologie wordt ingezet ten dienste van onze menselijke natuur, zodat er meer zijns-ruimte ontstaat, en er meer ruimte komt voor een bezield leven.

Doordat de verbindingen onderling worden hersteld en bekrachtigd ontstaat er een wij-gevoel, wat warmte en geborgenheid biedt voor onze kinderen en ouderen. We bieden support aan elkaars ontwikkeling en processen zonder te gaan dragen zodat er geen afhankelijkheden en verstrikkingen ontstaan. Soevereiniteit wordt een belangrijke waarde waardoor nieuwe aarde relaties floreren, die een alchemistisch vuur genereren, met heel veel verbinding tussen de kosmos en aarde, en het mannelijke en vrouwelijke. Vanuit deze nieuwe aarde energie, waar het licht in ons allemaal wordt versterkt ontstaan nieuwe bedrijf-, organisatie-, educatie-, bestuur-, gemeenschapsvormen, die elkaar versterken.

De aarde wordt een plek van vrede, harmonie waar we op een ander niveau groeien, puur door te ervaren. We overstijgen dualiteit, die ging over via pijn en lijden lessen moeten leren, en transformeren naar een bewuste samenleving. Een wereld met het besef dat we allemaal één zijn, en de pijn van een ander ook onze pijn is. We nemen als nieuwe mens onze universele plek in, en worden zo een geëvolueerde beschaving.

De Bezield Geld Movement biedt de bouwstenen voor deze visie. Zodat het geen droom blijft, maar een overzichtelijk stappenplan naar een heldere bestemming.

Doe je mee?

Partners

Wil je investeren in één van onze projecten?

De Bezield Geld Movement

Om de visie tot een succes te brengen zal elke laag van de bevolking toegang moeten krijgen rond het bewustzijn van bezield geld, zodat het gezamenlijk wordt gedragen. Het is een beweging niet alleen vanuit het volk, maar ook door visionaire leiders in organisaties. De Bezield geld Movement is de kern, het overkoepelende orgaan wat waakt over deze beweging die bestaat uit 13 levels, weer onderverdeeld in 4 categorieën.

Persoonlijk

De betere wereld begint bij jou, dan jouw relaties en vervolgens je leven

Zelfstandig

Jouw persoonlijke missie en signature verbinden met de wereld als zzp-er

Organisatorisch

Leiders die katalysator zijn van transities binnen de organisatie

Sociaal bewegen

Sociaal bewegers die een beweging opstarten richting bezielde eco-systemen

De Movement is dienstbaar aan

Persoonlijke ontwikkeling

 • aanbieden van online-programma m.b.t. heilige ruimte, relaties en bezield leven
 • geven van lezingen, delen van info doormiddel van boeken en Webinars
 • bieden van persoonlijke support in het opstarten van een eigen bedrijf/organisatie
 • ondersteunen naar autonomie, zodat geld weer de juiste plek in het leven krijgt

Zelfstandige proffesionals

 • aanbieden van online-programma’s en begeleiding m.b.t. opstarten bedrijf
 • samenbrengen van ondernemen met gemeenschappelijke missie en belangen
 • creaties op aarde brengen met als doel bewustwording rond bezield geld
 • ondersteuning in laten landen van bezielde, diensten, producten, creatievormen & nieuwe signatures

Leiders & organisaties

 • ondersteunen van nieuwe aarde leiders die hun hogere missie willen uitdragen
 • uitrollen van vernieuwde methodes rond leidinggeven en organiseren
 • samenbrengen van leiders en organisaties met gemeenschappelijke missie en doelen

Sociale bewegers & inspirators

 • bekrachtigen en financieren van uitgelijnde stichtingen en creaties
 • nieuwe manier van samenleven en besturen ontwikkelen en ondersteunen
 • samenwerken met andere partijen, zowel nationaal als internationaal

Blijf op de hoogte

Stichting Bezield geld is opgericht op 13 september 2019 en heeft als primaire missie een bewustzijnsverandering teweegbrengen rond waarde uitwisselingen, zodat bezieling en vervulling meer plek krijgen in ons dagelijks bestaan. De stichting is het kloppende hart van de Bezield Geld Movement, wat middels; lezingen, Webinars, online-programma’s, business coaching, 1 op 1 begeleiding,  bewustzijn verspreid over hoe je een nieuwe relatie tot geld kan realiseren.