Leefgemeenschap:
Stichting de Nieuwe Aarde

Stichting de Nieuwe Aarde heet mensen welkom die vanuit hun hart, ziel en wezen willen leven. De stichting creëert een veilige thuishaven voor mensen die zich vanuit een zijns- en godsbewust georiënteerd bestaan willen ontplooien. En op deze manier door persoonlijke ontwikkeling het erfgoed wat ons is gegevens in kracht en ere willen herstellen.

 

Elke creatie en gemeenschap bestaat uit een aantal pilaren. Mensen die stevig staan in hun schoenen staan, en daarmee als hoeksteen kunnen fungeren voor een gemeenschap. Bij elke expansie openen nieuwe kringen om dat fundament en kunnen mensen en gezinnen aansluiten met andere kwaliteiten, die op dat moment nodig zijn voor de volgende fase van de tribe en plek. Op deze manier ontstaan er zelfdragende autonome en soevereine leefgemeenschappen.

Eren van het leven

De stichting zet zich in om de essentie van het gewone leven terug te brengen, door het te plaatsen in een groter overzichtelijk kader. We activeren dit door gemeenschappen te ondersteunen om samen te werken met elkaar, de plek en natuur, en de sociale omgeving.

We activeren de multidimensionaliteit in de natuur en omgeving, doormiddel van het uitwerken van menselijke processen gekoppeld aan praktische activiteiten zoals werken in de tuin of klussen aan het gebouw. Met bewuste aandacht land het wezen in de mens, en verstrekt dat de omgeving, zodat er steeds meer rijkdom komt, een ware hemel op aarde.

Het leven zelf biedt ons alles om te groeien, maar in de loop der tijd zijn er essentiële lagen en gebruiken kwijtgeraakt waardoor we in zijn geheel in ontwikkeling stagneren. Door de spirituele laag weer te verbinden met aardse handelingen, ontstaat er bewuste groei, die kan worden overgedragen naar de wereld. De woonplek zal tot heling komen en fungeren als tuin waarin we ons zelf kunnen ontplooien en ontwikkelen, en daarmee de omgeving herstellen.

Op deze manier ontstaan er gemeenschappen, lichtpuntjes die behalve een maatschappelijke en culturele rol, ook de oorspronkelijke natuurkrachtenen en dimensies versterken. Er ontstaat een samenwerking tussen mens, groep, plek, natuur, omgeving, voorouders en het Universum.

Er ontstaan plekken waar bezield leven kan gedijen. Woongemeenschappen waar gezonde ruimte komt voor ontspanning, zijn, voedende activiteiten, gemeenschap en creativiteit. Dit activeert de intrinsieke motivatie. Moeten verandert in zin hebben, en de energie achter alle handelingen wordt bezielder, waardoor liefde met aandacht wordt verankerd in de omgeving.

We onderzoeken en herontdekken hoe samen te leven in deze nieuwe tijd, hoe je jouw eigen ruimte kan behouden en toch leven met elkaar zoals hoort bij leven op aarde. Hoe er weer ruimte komt voor het eren van de fases van leven, de ceremonie van overgang. Hoe je elkaar kan bekrachtigen zonder jezelf weg te geven, kortom hoe leven in de nieuwe tijd bedoeld is.

Founder en oprichter Jan Pieter Schreur