Stichting Bezield Geld

Stichting Bezield geld is opgericht op 13 september 2019 en heeft als primaire missie een bewustzijnsverandering teweegbrengen rond waarde uitwisselingen, zodat bezieling en vervulling meer plek krijgen in ons dagelijks bestaan. De stichting is het kloppende hart van de Bezield Geld Movement, wat middels; lezingen, Webinars, online-programma’s, business coaching, 1 op 1 begeleiding,  bewustzijn verspreid over hoe je een nieuwe relatie tot geld kan realiseren.

Onze missie

Wat als we de oorspronkelijke waarde weer gaan toevoegen aan uitwisselingen?

Doelen & projecten

Onze doelen en de nieuwe aarde creaties en projecten die we supporten

De 13 waarden

De heilige wetten die zorgen voor uitlijning en toekomstvaste manifestaties

Missie van Bezield Geld

In deze tijd van verandering kunnen we niet meer terug, alleen vooruit. Bepaalde onderdelen van evolutie, zijn gestagneerd, zo ook het bewustzijn rondom geld.

Geld kent een lange evolutiegeschiedenis. Sinds geld in de vorm van goud is geïntroduceerd als manier om mankracht en middelen te waarderen, is de mens en daarmee de wereld in een versnelling gekomen. Goederen en diensten konden sneller uitgewisseld worden waardoor een immense expansie ontstond. Geld is daarmee dienstbaar geweest aan het faciliteren van een optimale uitwisseling van waarde.

Echter zien we steeds meer symptomen dat de wijze hoe we nu als mens nu geld gebruiken en positioneren, niet meer aansluit bij de oorspronkelijke essentie. Geld heeft niet meer een dienstbare plek. Sinds wij geld uit niets zijn gaan drukken, is er een luchtbel in de economie ontstaan. En werd de energetische waarde minder, maar werd er meer energie van ons zelf en de aarde gevraagd. We moesten steeds meer gaan leveren, voor minder. Er ontstond armoede, en vanuit daar steeds minder bewuste keuzes die schadelijk zijn voor ons zelf en omgeving.

Veel van de primaire focus van onze dagelijkse tijdbesteding is nu gericht op geld en geld is voor veel mensen steeds meer een equivalent voor overleven. Maar de mogelijkheden rond technologie stellen ons al lang in staat op een duurzame manier energie om te zetten in levensonderhoud, en daarmee de schaarste laag te elimineren.

 • Wat als we de wezenlijke waarde terug te brengen in geld?
 • Wat als geld in welke vorm dan ook een zuivere uiting van waarde uitwisseling wordt?
 • Wat als we geld als een bekrachtigende tool ervaren, meetinstrument voor een uitgelijnde creatie, als tussenstap naar volledig vertrouwen in overvloed?

Wanneer we de bezieling en het wezen terugbrengen in creaties, geld en uitwisselingen,
laten we een prachtige wereld aan onze kinderen en de generaties die na hun komen.

Bezield geld is daarmee onze invulling en bijdrage aan het creëren van een nieuwe aarde.

10 indicators een Bezield geld uitwisseling

Bezield geld uitwisselingen hebben de intentie een eerlijke waardeoverdracht te creëren tussen twee of meerdere individuen. Waarbij getracht wordt zowel tastbare als gevoelslagen te harmoniseren.

Is de intentie volledig zuiver?

Bezield geld uitwisselingen nodigen de betrokkenen uit om in volledige kwetsbaarheid en subtiele gevoeligheid te communiceren. Wetende dat allen dan beide partijen tot een volle ja kunnen komen.

 • Is alles benoemd wat gezegd wil worden?

Bij bezield geld aankopen en uitwisselingen wordt gekeken naar de timing. En/of de uitgave overeenstemt bij de inkomsten stroom van dit moment.

 • Is dit nu de juiste tijd voor deze aankoop?

Bezield geld uitgaven verdiepen de kwaliteit van het leven zonder dat er schade wordt berokkend op een andere plek. De last wordt niet doorgegeven naar andere mensen,  landen of plekken op aarde.

 • Schaad dit product niet of niemand?

Bezield geld uitwisselingen bekrachtigen de pure essentie van beide partijen. Door de waarde van iemand diepste kern te zien en te bekrachtigen, ontstaat er bestaansrecht voor wezenskwaliteiten.

Wil je deze persoon, creatie of dit product bekrachtigen?

Beiden partijen worden bekrachtigd en niemand verheft zich boven de ander. Het onzichtbare wordt net zo geëerd als het tastbare. De verdeling gaat niet alleen over tijd, maar ook over energie en inzet.

 • Bekrachtigd de uitwisseling alle partijen?

Bezield geld staat equivalent aan liefde. Als jij je hart open kan houden bij een uitwisseling en iemand in de ogen kunt kijken tijdens de overdracht, is er een stroom van mens tot mens, hart naar hart. Een liefdes verbinding.

 • Voel je liefde stromen in de verbinding?

Het gehele voortraject voor een product of uitwisseling mag zichtbaar worden en op tafel komen. Geen geheime bronnen of verborgen voorwaarden. Alleen waarheid en transparantie.

 • Is de achtergrond en oorsprong volledig zichtbaar?

Bij bezielde uitwisselingen gebeurt er meer dan een juiste aankoop. Er is een mystiek element die op meerdere lagen voelbaar is. Het is op ziels- en hartsniveau voelen dat het klopt, er gaat iets stromen.

 • Is er een glinstering in de ogen bij de uitwisseling?

De productie houdt rekening met de 7 generaties die zullen komen. Zodat alle investeringen in tijd en energie niet alleen waardevol zijn voor nu, maar dat er ook een stevig fundament wordt gebouwd voor later.

Draagt de aankoop/uitwisseling bij aan een gezonde toekomst?

Doelen & projecten

Bezield geld biedt bouwblokken voor de Nieuwe aarde. We beseffen ten diepste dat de Nieuwe aarde alleen ontstaat als we gaan samenwerken. En iedereen heeft zijn eigen plek in het geheel. Om support te bieden aan initiatieven investeren we in projecten in overeenstemming met onze waarden. Behalve financieren bieden we ook support in het implementeren.

Doelen 2020 - 2025

Organisatie doelen

 • Landen van website, betaalomgeving, kvk,

Strategische doelen

 • Positioneren

Projecten

Leefgemeenschap

Stichting de Nieuwe Aarde heet mensen welkom die vanuit hun hart, ziel en wezen willen leven. De stichting creëert een veilige thuishaven voor mensen die zich vanuit een zijns- en godsbewust georiënteerd bestaan willen ontplooien. En op deze manier door persoonlijke ontwikkeling het erfgoed wat ons is gegevens in kracht en ere willen herstellen.

Online leeromgeving

Support ons zodat we van de opbrengt de online leeromgeving kunnen inrichten van bezield geld. Een stappenplan om samen de nieuwe aarde te bouwen.

Doel 1 : Online leeromgeving € 1500,- Doel behaald!!
Doel 2: Webinar programma voor een jaar: € 500,- Doel behaald!!
Doel 3: Jaar onkosten betaalrekening en huur locatie € 2000,-

Raadsvuur

Raadsvuur heeft als

doel de oorspronkelijke netwerken van wijzen met draagkracht te herstellen, zodat de oerwijsheid weer een gerespecteerde plek krijgt in de samen-leving.

Investeren in onze projecten?

Wij geloven dat iedereen zijn eigen unieke puzzelstukje bij zich draagt, wat al deze samen de Nieuwe Aarde maakt. Veel van deze geschenken kunnen niet ontplooien in het huidige systeem. Druk vanuit overheid drukt ons soms in een bepaald kader, waar ons natuurlijke zijn niet in kan ontplooien, laat staan ons geschenk voor de aarde..

Daarom bied stichting Bezield geld ook ruimte voor initiatieven die net even een steuntje in de rug nodig hebben voor het landen, zodat al die bouwblokken verzameld kunnen worden. Heb jij zo’n idee, dat al zover is uitgewerkt dat het met wat extra hulp een levensvatbare en duurzame creatie wordt? Neem dan contact met ons op.

Wil je investeren in één van onze projecten?

Waar wij voor staan

Om alle bewegingen die voortvloeien en bekrachtigd willen worden vanuit de stichting zijn er waarden opgesteld die als richtlijn dienen zodat alles in uitlijning komt met het geheel. Deze waarden zijn indicators van wat wij verstaan onder bezieling, en dienen niet als absoute wet, maar meer als uitgang punt en focus. Elk project dient zich te ontwikkeling richting deze waarden.

de 13 Waarden van Bezield geld

 1. Wij ondersteunen alleen creaties in uitlijning met een hoger plan. Door de heilige missie in contact te brengen met de behoefte van het individu, ontstaat versmelting waarin ware bezieling gaat leven.

 2. Geld is voor ons een middel om bezieling aan te brengen in uitwisselingen, relaties en creaties. Geld is geen doel op zich maar een gevolg van kloppende creaties die bijdragen aan de nieuwe aarde.

 3. Wij staan voor autonome relaties waarin ieder bewust is van zijn eigen ruimte, en hoe die ruimte effect heeft op de omgeving. Dit geldt voor zowel het individu als bedrijf, organisatie of stichting.

 4. Wij strijden niet tegen een vijand, maar sluiten juist alles in, erkennen dat wij alles zijn. Op deze manier ontstaat er geen afgescheiden deel wat niet mee evolueert, maar gezamenlijke ontwikkeling.

 5. Wij sluiten niets uit, maar genereren met voorwaardes ruimtes waarin alleen dat wat bestemd is bestaansrecht heeft. Wij geloven in keuzeloze keuzes, waarin ieder zelf leert voelen wat kloppend is.

 6. Wij hanteren een natuurlijke ordening, waarin kosmische mannelijke kaders samenkomen met vrouwelijke aardse organische structuren. In de versmelting tussen man en vrouw ligt de expansie.

 7. Wij denken in alles wat we doen 7 generaties vooruit, zodat er geen mislukkingen of creaties met slechte fundering in het collectieve veld komen. Op deze manier ontstaan alleen duurzame creaties.

 8. Wij erkennen het kosmische ongeziene deel, en verlangen dat het in uiting wordt gebracht in het aardse middels zichtbaar je plek innemen. Zodat het subtiele wezen wordt verwelkomd in de wereld.

 9. Alle creaties en manifestaties die vanuit ons, of met ons hulp willen ontstaan, moeten de intentie hebben om zelfdragend te zijn of te worden. En bijdragen aan wat wij benoemen; ‘de Nieuwe aarde’.

 10. Wij geloven in gelijkwaardigheid, en tegelijk hanteren wij plekbewustzijn waarin eenieder in elke structuur dient te voelen wat zijn of haar plek is. Soms betekent dat volgen, een andere keer leiden.

 11. Wij erkennen meerdere paden, stimuleren eigenaarschap in ieders missie richting meesterschap. Een pad resoneert wel of niet, en dat is bovenal een voorwaarde tot samenkomen of juist tot breken.

 12. Samenwerkingen zijn professioneel en zelfdragend, of hebben middels bezielde uitwisseling een plan richting autonomie en zelfdraagzaamheid. Zodat er niet ongezien voor elkaar wordt gedragen.

 13. Wij geloven in moeiteloosheid. Wij verwelkomen het zijn in alle aspecten van het leven, zodat de bezieling onderdeel wordt van elk levensgebied. Alles kent zijn eigen ritme en komt op zijn eigen tijd.

Meer info?

 • Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via info@bezieldgeld.nl
 • Wil je de nieuwsbrief graag ontvangen, schrijf je dan in op de Homepagina, of bel ons op telefoonnummer .+3130321211
 • Kijk hier voor de Algemene voorwaarden van onze Stichting
 • Kijk hier voor onze disclaimer en privacy beleid
Bestuur: Jaco Geense, Jan Pieter Schreur, Lonneke Beemer
Kvk: 75909693 Bank: NL46 TRIO 0788785168