2). Heilige ruimte optimaliseren

Voordat we richting bezieling kunnen gaan zullen we eerst even puin moeten ruimen. Om werkelijk bezield te worden en vervulling te voelen in je dagelijkse bezigheden zullen we een landingsplaats moeten genereren voor ons wezen.

Daarom beginnen we in dit programma met het opruimen van onze heilige ruimte, en doen dat met het sacred spaces model, ontwikkeld door ons samen. In dit model maken we onderscheid in de verschillende aspecten van ons zijn, en welke relaties
behoren dat deel van ons totale wezen.

We doorlopen deze module de vier primaire lagen. Dit onderdeel staat de komende 2 weken centraal, maar trilt vervolgens de gehele maand verder door. Elke 2 weken staat een ander deel centraal, en ook de bijbehorende thema’s. Tevens beweegt dit
stilletjes door, zodat we ons richten op bezield geld.

Hieronder de vier lagen:

Week 1: Vuur- Wezen
Jouw heilige ruimte, hier heeft niemand toegang die jouw ruimte niet eert. In speciale gevallen kun je hier je partner (tweelingvlam) ontmoeten.

Week 2: Water – Innerlijke kind
Mensen met wie jij helemaal jezelf kunt zijn. Vaak partners of leden van je zielenfamilie. Mensen met wie je kunt dromen, spelen en fantaseren.

Week 3: Lucht – Ziel
Mensen met wie je een deel van jezelf kunt delen. Ook kun je klanten hier ontvangen. Zo nodig jij ze uit in je heilige ruimte, en kun je ze jou laten ervaren.

Week 4: Aarde – Individu
Laag van het ego, de rol die je speelt op aarde. Buren, kennissen, klanten etc. Het is een vergeten laag, van de gemeenschap. Waarden om samen te leven

Neutraal
Alles buiten de 4 cirkels is neutraal. Dit zijn als het ware de voorbijgangers. Heb je geen bescherming en laat je alles binnenkomen veroorzaakt dat zwaarte.

Waarom is de heilige ruimte zo belangrijk?

Zonder heilige ruimte kun je niet dicht bij jezelf en de meest subtiele ziele aspecten van jezelf komen, of kunnen contacten met anderen maar tot een bepaald niveau van diepgang komen. Werkelijke intimiteit is dan onmogelijk.

Veel mensen ervaren in zichzelf niet die heilige ruimte. Het effect is dan o.a.

 • dat ze moeilijk keuzes kunnen maken,
 •  dat er veel stemmen/ meningen in hun hoofd zitten,
 • dat ze veel energieën van anderen voelen,
 • vermoeidheid, afwezigheid, behoefte tot afzondering

Onderscheidingsvermogen is de sleutel. Tot op het meest subtiele niveau van uitwisseling of interactie. Van jezelf tot omgeving, maar ook collectieve velden.

Het belang van een sacred space:

 •  sacred space en gezonde grenzen is 1
 •  indaling van onze ziel en multi dimensionale zelf
 •  thuiskomen – alignment
 • diepe innerlijke rust in je leven/ in het oog van de storm om je heen
 •  helderheid, duidelijkheid in je leven qua keuzes
 •  beschermd voelen.
 •  Veel professionals die met mensen of de ziel werken hebben dit nodig om juiste overdracht te doen

Vervuiling versus schone spaces:

 •  Ongenode en onbewust ‘genode’ gasten
 •  Gaten in energetische bescherming / aura
 •  Onvervuldheid / gaten / onvervulde behoeften / afwezigheid trekt energieën / mensen van buiten aan
 •  Proces van opschoning: van binnen naar buiten; 2 stappen vooruit, 1 terug
 •  In het uitzetten, worden de thema’s helder die onder het bewust/onbewust mensen / energieën naar binnen trekken zit.
 •  Deze thema’s aangaan
 •  Als begeleiders kunnen we processen intens versnellen.
 •  Emoties zoals woede zijn uitstekende bouwblokken om onze grenzen te versterken, door deze emoties te integreren, en daarmee te transformeren