Programma richtlijn voor de komende 8 weken

Maand 1 - loskomen van verstrikkingen

Week 1 & 2 – Heilige ruimte optimaliseren (loopt het hele programma door)
Week 3 & 4 – De nee eren, verkennen en in contact brengen
Webinar over de Nee: op 11 december van 19:00 tot 21:00

Maand 2 - bezieling brengen in je leven

Week 5 & 6 – Loslaten draaglagen & Waarde bepaling
Week 7 & 8 – Ruimte maken voor bezielde bezigheden en bezield geld
Webinar over de Bezield geld: op 22 januari van 19:00 tot 21:00