Unplug out of the matrix

Loskomen van beperkende overtuigingen en ego-structuren

Kijk hier voor € 33,-

Eenmalig webinar met activatie, meditatie en informatie

Unplug out of the Matrix

Nu we langzaam wennen aan deze tijd, waarin het ene naar het andere nieuwe element wordt toegevoegd, vragen velen zich af; Wat is mijn plek, en wat kan ik behalve aanwezig zijn met wat gebeurd doen? Dit is de vraag die ons van stichting bezield geld ook bezighoudt.

Wij zijn geen activisten, want volgens onze overtuiging als je tegen iets bent, trek je tegelijk strijd aan. Maar moet je dan maar stil gaan zitten wachten? Terwijl de wereld om je heen steeds sneller lijkt te bewegen? Wat kun je wel doen om die impact te genereren die je hart en ziel verlangt. Hoe kun je bijdragen aan een betere wereld of nieuwe aarde?

Dat is het kernthema van dit event, maar voor we gaan bouwen, gaan we ook onderzoeken wat ons nog vasthoudt in de oude wereld, die we voor het gemak, de matrix noemen.

Wat gaan we doen:

  • Informatie delen over het ontstaan van de matrix (Babylonië)
  • Reizen in de geschiedenis naar knelpunten om die te laten stromen
  • Belangrijke waarden ophalen zodat thema’s weer tot heelheid kunnen komen
  • Ontkoppeling van destructieve programma’s en contracten Onderzoeken van ego structuren en pijn daaronder doorvoelen
  • Onderzoeken wat de nieuwe spelregels zijn van de nieuwe aarde

Intentie:

  • Met een grote groep mensen door collectieve blokkades heen bewegen
  • Ruimte bieden voor persoonlijke en collectieve heling
  • Bewustzijn op doen hoe je op een constructieve manier je energie kan richten
  • Een nieuwe beweging op gang brengen vanuit autonomie en soevereiniteit
  • Onze autonomie en soevereiniteit op multidimensionaal niveau opeisen

Wat is de matrix?

De matrix is heel simpel gezegd het programma waarin we leven. Wetten opgesteld door de grondleggers van naties en religies, geven een energetisch kader. Dit kader oefent bewust en onbewust invloed uit op onze perceptie en daarmee handelingen. Maar ook een destructief familiesysteem of onderdrukkend maatschappelijk systeem kan een beperkende matrix zijn.

Ons met woede en frustratie losbreken uit zo’n systeem is niet de meest elegante weg, we hebben het ook te eren voor wat het ons heeft gebracht. Toch is die woede vaak nodig voor een eerste stap van loskomen, alvorens we het met compassie in ons hart kunnen sluiten. We hebben kracht en vertrouwen op te bouwen om de bescherming die zo’n systeem ons biedt los te laten. Zodat we vervolgens zelf de verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dan hebben we het niet langer nodig, en kunnen we op alle lagen ons zelf ontkoppelen…

Event Informatie

Het event is live opgenomen met een kleine groep, maar kan in elk moment in tijd en ruimte opnieuw beleefd, ervaren en doorlopen worden voor heling en inzicht.

Deelname € 33,-

Dit programma wordt aangeboden door Business Alchemie

Wij van Business Alchemie passen alchemie toe, dat wil zeggen we werken voornamelijk op energetische kernlagen, die vervolgens vanuit innerlijk werk tot uiting komen in je leven. Denk aan doorbraken, blokkades die opheffen of nieuwe inzichten die je kunt toepassen. Het werk wat wij doen is altijd collectief, waar het individu profijt van heeft.

Over Business Alchemie

Business Alchemie creëert in eerste instantie uitlijning met de oorsprong. Vaak worden dan al nieuwe lagen zichtbaar, die eerst onbereikbaar waren. Vanuit hier wordt een punt in de horizon bepaald, en worden alle strategische stappen in kaart gebracht richting bestemming. Zo brengen we met minimale inspanningen op kernplekken beweging in de organisatie of persoon. Door de visie en missie in lijn te brengen met de verlangens en behoeftes, gaat de energie dezelfde kant op, en creëer je een rimpeling vanuit de kern naar buiten. En bewegen we samen, van droom naar bestemmming

Over Bezield Geld

Dit programma wordt aangeboden vanuit Bezield Geld, een platform voor het ontwikkelen van bewustzijn rondom waarde-uitwisselingen. Als geld in plaats van vijand, gezien wordt als vriend en bouwsteen voor een betere wereld, en uitwisselingen weer voldoen aan waarden en wetten in overeenstemming met kosmische en natuurwetten, kunnen we de mankementen van het huidige financiële-, politieke- en organisatorische systeem helen en overstijgen. We verwelkomen de ziel en het wezen terug, daar waar het afgescheiden raakte.

Jacob Geense

Ik heb veel transformaties begeleid als leiderschap coach/ managementconsultant in internationale organisaties, maar ook in kleinere organisaties. Na een burn-out en fantoom faillissement besefte ik me dat zin en vervulling in werk, het allerbelangrijkste is. Mijn kracht is heilige ruimtes maken waarin tegenstellingen en uitersten met elkaar verbinden worden. Ik ben een bruggenbouwer die de hemel met de aarde verbindt, en bepaalde ongezinde aspecten van het wezen kan verwelkomen, en koppelen aan waarde- en verdienmodellen, zodat er een ruimte komt om echt op alle lagen van de maatschappij in te dalen.
Jacob Geense

Jan Pieter Schreur

Mijn reis begon met Maya astrologie, tot ik gehoor gaf aan de roep van de Andes. Daar verwelkomde ik mijn innerlijke sjamaan, en begon ik aan mijn heilige pad. Steeds dieper voelde ik het verlangen om oude parels terug te brengen in de hedendaagse maatschappij, en pas ik oude wijsheiden toe in een praktisch jasje. Ik beweeg me in de diepte en oorsprong lagen, en creëer vanuit daar een stevige bedding voor nieuwe aarde creaties. Vanuit een nederige verbinding met de bron, de Friese voorouders en Oerstammen, open ik een veld van helderheid waarin organische structuren en inzichten heling en transformatie brengen.